top of page

בלונים לילדים בסוף הקיץ


רבים חושבים שבלונים מיועדים לילדים בלבד ואכן, הדבר נכון .חדי העין שביננו יודעים שגם באנשים הבוגרים ביותר קיים ילד ואם ממש ממש נשתדל , אפילו ניזכר ביום הראשון של כיתה א' בפעם הראשונה שעלינו על במה בטכס בית ספר , בסנדוויצ'ים שאבא הכין להפסקת 10:00 או כמה חיכינו שהשיעור האחרון בכל יום לימודים יגמר כבר או אולי ביום האחרון של החופש הגדול . אז אם כך ...כן, בלונים מיועדים לכולנו , לילד שבנו והם עושים כל כך טוב , בלונים גורמים לדברים שמחים לקרות , בלונים הופכים כל אירוע מרגש למרגש יותר וכל רגע או זיכרון לעצמתי הרבה יותר אז נכון, בלונים מיועדים לילדים ...כן, גם לילדים קטנטנים אבל לא פחות ,לנו לילדים הגדולים הפוסט הזה יכיל בתוכו בלונים לגדולים ולקטנים כאחד כי כך היה בקיץ המופלא הזה. מלא בבלונים ובזיכרונות נעימים שאותםמלווים כמובן בלונים

.


bottom of page